Ogłoszenia

Zapraszamy do zapoznania się aktualnymi przetargami i ogłoszeniami w ramach projektu „Prowadzenie prac badawczo- rozwojowych wraz z wdrożeniem w zakresie zamykania okołozawałowego pęknięcia w przegrodzie międzykomorowej serca”.

Aktualne

Rozstrzygnięte