Badania kierowców

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie badań lekarskich, prowadzimy badania naukowe i prace rozwojowe w celu stwarzenia i wdrażania nowych zastosowań w dziedzinie medycyny. Kadra czołowych lekarzy specjalistów współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi.

Wszystkie osoby, które chcą rozpocząć kurs prawa jazdy muszą otrzymać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia samochodu lub motocykla na podstawie przeprowadzonych specjalistycznych badań lekarskich (PKK). Obowiązkowe badania lekarskie dla kierowców są przeprowadzane na podstawie wywiadu i obejmują ogólne badania stanu zdrowia tj. sprawności narządów ruchu, wzroku, słuchu i równowagi, układów krążenia i oddechowego.

Od 2013 r. w Polsce wydawane są tylko terminowe prawa jazdy, które mogą być ważne maksymalnie 15 lat. Kierowanie pojazdami po upływie terminu ważności dokumentu jest traktowane tak samo, jak jazda bez uprawnień i grozi za to mandat. W związku z tym wszystkie osoby, które uzyskały prawa jazdy po 21 stycznia 2013 oraz osoby, które przed tą datą otrzymały terminowe prawo jazdy ze względu np. na problemy kardiologiczne, neurologiczne, ortopedyczne będą musiały przystąpić do badania okresowego w celu przedłużenia ważności dokumentu.

doctor, security, office

Dlaczego warto nas wybrać

Kadra specjalistów

Elastyczny grafik

Dogodna lokalizacja